ชื่อย่อหุ้น MC
ราคาล่าสุด
THB
15.00
เปลี่ยนแปลง (%) -0.40 (-2.60%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,037,000
ช่วงราคาระหว่างวัน 14.80 - 15.50