ชื่อย่อหุ้น MC
ราคาล่าสุด
THB
15.40
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,000
ช่วงราคาระหว่างวัน 15.40 - 15.50